Taginddækninger og tagrender

Hvad er taginddækninger og tagrender?

Taginddækningen er den del af taget, der dækker, der hvor det "primære" tagmateriale ikke dækker. Har du eksempelvis et rødt tegltag, så vil der være visse steder, hvor teglene ikke har mulighed for at slutte helt tæt - eksempelvis ved kviste, tagvinduer, skorstene osv.

Taginddækningen sørger altså for, at dit tag er fuldstændigt tæt, så regn, sne og lignende ikke kan trænge ind i huset gennem taget. Taginddækning er ofte lavet af zink eller aluminium - man er gået væk fra at anvende bly til taginddækninger, da dette materiale er miljøskadeligt.

Tagrenderne sidder på tagets nederste kant og opsamler regnvandet. Når tagrenderne opsamler regnvand, leder de regnvandet videre til et nedløbsrør og så til en nedløbsbrønd under jorden.

Tagrenderne håndterer store mængder regnvand på årsbasis, og derfor er det vigtigt at tagrenderne er i god stand og bliver vedligeholdt. Tagrender er typisk lavet af plastik eller zink.

Kan man lappe huller på taginddækningen og tagrenderne?

Man kan godt lappe huller på taginddækninger og tagrender. Tagrendelim, tætningsmasse og armeringsdug kan købes til formålet i de fleste større byggemarkeder - men husk, at det kun er en "lappeløsning".

Utæthederne på taginddækningen eller tagrenden er i langt de fleste tilfælde opstået, fordi inddækningen eller tagrenden er nedslidt eller tæret op. I sådan et tilfælde vil en tætning af utætheden kun virke midlertidigt.

Den bedste løsning er altid at udskifte gamle, slidte og utætte taginddækninger og tagrender.