En snittegning er en teknisk arkitekttegning

En snittegninger viser huset skåret igennem, så man kan se tykkelsen på vægge, antal etager, højde fra loft til gulv osv.

Hvad bruger man snittegninger til?

En snittegning er en arkitekttegning, der både er en del af myndighedsbehandlingen og hovedprojektet.

Myndighedsbehandlingen er den del af processen, hvor der indhentes tilladelser og evt. søges om dispensationer fra lokalplaner, servitutter og lignende. Til dette skal bruges en række tegninger, der viser byggeriet i korrekt målestok, og en snittegning er en af disse.

Når byggetilladelser er indhentet, og byggeriet skal til at påbegyndes, anvendes snittegninger også som del af hovedprojektet. Hovedprojektet består i alle de beskrivelser og tegninger, som entreprenører og ingeniører skal bruge for at kunne gennemføre dit projekt. Snittegninger bruges altså som byggetegninger i denne fase af byggeriet.

Eksempel på en snittegning

snittegning

Tegning fra folderen "Når du vil bygge - Gode råd til din byggeansøgning"(Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen).

Om myndighedsbehandling

Det er vigtigt at vide, at man ikke må gå i gang med et byggeri, før alle tilladelser er indhentet – ellers kan man blive nødt til at rive det opbyggede ned igen.

Man søger byggetilladelse hos sin kommune – mange kommuner har gjort det muligt at søge online via www.bygogmiljoe.dk – og i ansøgningen skal man bl.a. inkludere følgende arkitekttegninger:

  • Plantegninger over alle etager
  • Snittegninger der viser husets indre konstruktioner
  • Situationsplan (en tegning, hvor husets placering på grunden er anført)
  • Planer over kloaksystemet
  • Facadetegninger (tegninger, der viser huset set udefra)

Derudover skal man beskrive materialevalg, konstruktioner, brandforhold, ventilationssystemet, redningsveje mm.

Du kan læse mere om byggetilladelser og myndighedsbehandling her.

Om hovedprojektet

Til hovedprojektet leverer arkitekten tegninger, som entreprenøren kan bruge til at tilrettelægge arbejdsgangen, når selve byggeriet går i gang.

Hertil leveres også energiberegninger, materiale- og arbejdsbeskrivelser og en tidsplan for byggeriet.

Jo mere detaljeret og udførligt projektmaterialet er, desto mindre risiko er der for lige pludseligt at skulle finde på løsninger på oversete spørgsmål og - endnu vigtigere - for at undgå byggesjusk.

Hovedprojektet bruges også, når du skal indhente tilbud fra håndværkere – jo bedre oplysninger håndværkeren har, desto mere præcist vil tilbuddet også være. Dette mindsker risikoen for ekstraregninger.