Forebyggelse af oversvømmelser i kælderen

Hvor kommer vandet ind?

Når man skal sikre sig mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud, er det vigtigt at få overblik over, hvor vandet kommer ind:

 • Kloakken bliver overbelastet: Når kloakken bliver overbelastet som følge af skybrud, stiger vandet, som kloakken ikke længere kan rumme, op igennem gulvafløb i kælderen.
 • Havet, åer og søerne går over deres bredder: I situationer hvor søer, åer o.l. bliver fyldt op og flyder over med regnvand, havner dette vand nogle gange i nærliggende kældre.
 • Grundvandet stiger: Grundvandet, som ligger under jordoverfladen, kan stige i forbindelse med regnskyl og presse sig ind gennem utætheder i kældergulvet.
 • Overfladevand trænger ind i husets kælder: I tilfælde, hvor skybruddet bliver så voldsomt, at regnvandet ikke løber væk, men bliver på overfladen af jorden, på veje, gader og terrasser mv., så søger det mod det laveste punkter i området - altså din kælder.

Visse af vandets måder at trænge ind er det ikke praktisk at finde en permanent løsning på, men andre kan forhindres med praktiske og tekniske løsninger.

Sådan stopper du vandet

Løsninger på kloakproblemer:

 • Luk problematiske afløb: Hvis du oplever, at et eller flere af dine gulvafløb i kælderen ofte er skyld i oversvømmelser, så få lukket afløbet permanent med hjælp fra en kloakmester.
 • Få monteret et højvandslukke: Et højvandslukke monteres af en kloakmester i forbindelse med gulvafløbet og forhindrer, at vandet løber 'baglæns' på grund af for meget vand i kloakken. På den måde kan vandet ikke løbe op i kælderen gennem afløbet under et skybrud.
 • Få monteret tilbageløbsstop: Et tilbageløbsstop forhindrer på samme måde som et højvandslukke vandet fra den offentlige kloak i at løbe op i kælderen. Kun kloakmestre må ligeledes installere tilbageløbsstop.
 • Få installeret en pumpebrønd: En pumpebrønd er en lidt dyrere løsning, hvor der etableres en brønd, som kan opbevare de ekstra vandmasser, indtil den offentlige kloak igen har plads til dem. Når kloakken igen kan håndtere vandmasserne, pumpes vandet ud af brønden ved hjælp af en eldrevet pumpe.

Løsninger på utætheder i gulv, kældervægge og fundament:

 • Få etableret et omfangsdræn og fugtisoleret kælderydervæggene.
 • Lav et drænlag under kældergulvet.
 • Sørg for at der ikke er nogen fordybninger omkring husets fundament og sokkel, hvor vand kan samle sig og trænge ind.

Forbered dig desuden på skybruddet ved at sørge for, at alle ventiler, rør, tagrender, filtre og brønde er i god stand og rengjorte.

Hvis du bor nær hav, søer og åer, eller hvis du bor i et område, hvor der er risiko for at større mængder overfladevand kan løbe ned i kælderen, så kan det være en god ide at have sandsække og plastik til rådighed, så man nemt og hurtigt kan bygge midlertidige volde og diger.