Gode råd - skader efter stormvejr

Første skridt efter din stormskade: Dokumenter skaden

Før du gør andet, bør du tage billeder (og gerne video) af din stormskade.

På den måde har du billedmateriale, der kan komme dig til gavn, hvis du skal dokumentere, hvorfor du har brug for håndværkerhjælp til at udbedre stormskaden.

Andet skridt efter din stormskade: Begræns yderligere skade!

Foretag nødreparationer og afdækning for at forebygge yderligere skade på huset og inventaret.

Dæk af (gerne med presenninger eller andet vandtæt materiale) der, hvor der er skade på huset 'ydre værn' - altså vinduer, døre, tag og murværk. Du kan komme langt med almindelige sorte affaldssække og gaffa-tape, hvis du ikke har andet ved hånden.

Fjern løse elementer, der er i fare for at styrte ned og skade personer eller inventar, eksempelvis løse tagsten - pas dog godt på, når du udfører en nødreparation, og udfør ikke risikable reparationer eller reparationer i blæsevejr!

Tredje skridt efter din stormskade: Tag bestik af situationen

Efter nødreparationer og afdækning af skader er udført, er det en god idé at gennemgå skaden grundigere.

Vurdér, om der er tale om en akut stormskade - en alvorlig skade, som bør udbedres hurtigst muligt - eller om der er tale om en mindre skade.

Dagen efter en stor, landsdækkende storm, vil der være flere hundrede tusinder stormskader. Derfor kan ventetiden på telefonlinierne hos forsikringsselskaberne være meget lange. Hvis din skade er en mindre stormskade, kan det derfor være en god ide at vente et par dage med at ringe til forsikringsselskabet.

I samme forbindelse bør du vurdere, om stormskaden er lille nok til, at du selv kan reparere den.

Fjerde skridt efter din stormskade: Ring til forsikringsselskabet

Hvis der er tale om en kraftig landsdækkende storm, bør du forvente en del ventetid på telefonlinierne.

Stormskader på huset skal meldes til husforsikringen og stormskader på inventar, skal meldes til indboforsikringen.

Hvilke stormskader dækker forsikringen?

Når vinden når over 17,2 meter i sekundet, dækker forsikringen skaden. Din stormskade er altså dækket, hvis der er tale om en regulær storm.

Forsikringen vil betale for 'rimelige og nødvendige udgifter'. Hvis du selv inden for rimelighedens grænser kan udbedre skaden, dækker forsikringen altså ikke. Er du i tvivl, bør du kontakte dit forsikringsselskab.

Blandt de mest almindelige stormskader på huset, som du kan få dækket, er:

  • Stormskade på tag og tagkonstruktioner, herunder manglende tagsten .
  • Vandskader og oversvømmelser der fører til skade på inventar eller huset selv .
  • Knuste ruder som følge af stormen .
  • Skader på huset som følge af væltede træer og lignende .

Femte skridt efter din stormskade: Aftal et møde med en håndværker.

Vær forberedt på, at håndværkerne har travlt - det kan altså tage lidt tid at finde en håndværker, som har tid til at besigtige din stormskade.

Hvis du gerne vil undgå besværet med at finde en håndværker, der har tid, anbefaler vi dig at gøre brug af vores gratis service på en af de to følgende måder:

  • Book et møde med en håndværker hurtigst muligt ved at ringe til os direkte på 50 37 50 56.
  • Beskriv din stormskade i vores formular - herefter vil vi hurtigst muligt ringe dig op og booke dit møde sammen med dig.

Book dit håndværkermøde her