Malede og lakerede husfacader

Hvordan du vedligeholder og reparerer facaden afhænger af, hvilken type facade eller facadebeklædning dit hus er konstrueret med.

Her kan du finde en overskuelig vejledning over vedligeholdelse og maling af husfacader i forskellige udformninger.

Træfacader - maling eller lakering

Træ skal altid højes øje med. Træ er følsomt overfor vind, vejr og fugt og kan derfor tage skade af manglende vedligeholdelse.

En træfacade skal som minimum males eller lakeres hvert 3. til 8. år. Hvor ofte du bør male afhænger af den behandling, som facadebeklædningen tidligere har fået. Spørg gerne en maler til råds, hvis du er i tvivl.

I visse tilfælde kan der opstå revner i træbeklædningen, når denne ikke vedligeholdes godt nok. I slemme tilfælde kan der opstå råd og svamp - i sådanne tilfælde vil dele af træbeklædningen skulle udskiftes for at undgå fugt- og rådskader inde i huset, for ikke at tale om varmetab.

Pudsede facader - maling og reparation

Den største fare, som pudsede facader kan udsættes for, er fugt. Fugtproblemer kan eksempelvis opstå, hvis isoleringsarbejdet i ydermurene ikke er udført ordentligt, eller hvis der er brugt maling, der ikke lader fugten slippe ud af murværket.

Pudsede facader kan smuldre, revne eller blive møre som følge af fugt og dårlig vedligeholdelse, og i sådanne tilfælde er det vigtigt at finde årsagen til fugtproblemerne og udbedre den.

En pudset facade bør jævnligt gås efter for tegn på fugtskader eller andre skader i facaden. Findes der revner, fugtige eller porøse områder, bør disse udskrabes/fjernes og udfyldes og genoppudses (facaderenovering).

Revner er selvfølgeligt forholdsvist lette at få øje på, men ved fugtproblemer skal man vide, hvad man skal kigge efter. Se efter områder, hvor farven er mørkere end andre steder, eller hvor overfladen er fugtig eller smuldrer.

Murede facader - reparation af mørtelfuger og pudsning af facaden

Facader, der består i rå murstensvægge, er normalt meget holdbare og vejrbestandige. Men murstensmure kan ligesom pudsede facader også få fugtskader, der gør, at mørtelfugerne (fugemassen mellem murstene) begynder at smuldre eller bliver møre og fugtige. I visse tilfælde kan fugten også gøre murstenene porøse, hvorefter de begynder at smuldre på ydersiden.

Derudover kan det ske, at murbier borer sig ind i mørtelfugerne i murstensmure, og at der derfor dannes små huller i facaden. Det er vigtigt, at en husfacade er helt tæt, da fugt ellers kan trænge ind og gøre skade.

Ligesom ved pudsede facader er det vigtigt at gå murværket efter jævnligt for at se, om der er begyndende skader. Se efter misfarvninger, smuldrede mursten eller mørtelfuger, revner og huller.

Beregn en pris på udskiftningen af mørtelfuger og pudsning af facaden

Hvis der er huller i mørtelfugerne, eller de er smuldret væk, kan det være nødvendigt at skrabe dem ud og påføre ny fugemasse. Det er typisk en murer der udfører denne opgave.

Hvis murstenene er smuldrede på overfladen, ser det sjældent pænt ud mere. Her kan det være en mulighed, efter man har fundet og stoppet årsagen til fugtproblemerne, at pudse facaden, så den igen ser pæn og ensartet ud.

Du kan beregner priser på begge disse opgaver på vores søsterside Murerpris.dk:

Beregn en pris på din facaderenovering - klik her