Facadetegninger

Facadetegningen skal være i korrekte mål og størrelsesforhold - dette er blandt andet, hvad arkitekten sørger for, når han/hun udarbejder tegningen til myndighedsbehandlingen.

Facadetegningen viser huset set udefra

En facadetegning er flad - ikke en perspektivtegning, ligesom et skitseforslag eksempelvis kan være. Det er et rent teknisk værktøj, der viser kommunen, bygherren og håndværkerne, hvordan husets facade skal se ud.

Facadetegningen viser blandt andet placeringen af vinduer og døre, taghældningen, husets længde og bredde mm.

Det er ikke kun husets front der vises på facadetegningen - alle relevante vinkler ses på facadetegningen.

Eksempel på en simpel facadetegning

facadetegning med ændringer

Tegning fra folderen "Når du vil bygge - Gode råd til din byggeansøgning"(Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen).

Kravene til en facadetegning

  • Alle facader skal tegnes.
  • Ændringer skal vises med et før- og efterbillede.
  • Alle vinduer og døre skal tegnes på.
  • Tegningen skal være i korrekt målestok.
  • Facadens orientering skal påskrives (eks. “Nord” eller “Syd”)
  • Højden på bygningen skal målsættes fra terræn til tagryg.

Hvad koster en facadetegning?

En facadetegning udarbejdes typisk i forbindelse med myndighedsbehandlingen, hvor der også udarbejdes andre byggetegninger, som skal godkendes af kommunen.

Vil du gerne vide, hvad myndighedsbehandling (hjælp til at indhente byggetilladelser) koster, så kan du beregne en pris her:

Beregn en pris på arkitekttegninger til byggetilladelse