Arkitekten kan hjælpe dig med at søge byggetilladelse

Dette kan du evt. få hjælp til fra en arkitekt i forbindelse med udfærdigelsen af et skitseforslag til det nye byggeri. Arkitekten kan hjælpe dig med det, der hedder myndighedsbehandling, der består i hjælp til at udfærdige ansøgningen til byggetilladelsen og alle de tegninger, som du skal vedlægge her.

Hvad skal man søge byggetilladelse til

Det er altid bedst at tage kontakt til kommunen, før man begynder at bygge om, bygge til eller bygge nyt for at sikre sig, at der er totalt styr på alt det formelle. Overordnet set, så skal du dog søge byggetilladelse ved:

 • Udvidelse af det nuværende beboelsesareal - altså tilbygninger, inddragelse af tagetage til beboelse og visse ombygninger.
 • Byggeriet af en garage på over 50 m2
 • Ny udestue eller karnap
 • Ændringer på bevaringsværdige bygninger
 • Nybyggeri
 • Ombygninger der ændrer anvendelsen af huset

Hertil kommer flere mere specifikke situationer, eksempelvis erhvervsbyggeri og legepladser mm.

Hvad skal byggetilladelsen indeholde

 • Beskrivelser af projektet
 • Oplysninger om areal, anvendelse og opvarmning
 • Situationsplan
 • Plantegning
 • Evt. tværsnitstegning af tagetage
 • Facadetegninger
 • Materialebeskrivelser
 • Deklarationer og servitutter (ikke fra lokalplaner og byvedtægter)
 • Evt. oplysninger om byggeskadeforsikring

Du kan læse mere om byggetilladelser her

Få en arkitekt til at hjælpe dig med tegninger og beskrivelser

Vil du gerne være sikker på, at alle tegninger er korrekte, at alle formularer udfyldt perfekt, og alle servitutter overholdt, så er det en god idé at få hjælp fra en arkitekt.

Du kan læse mere om de forskellige tegninger og opgaver, som en byggetilladelse indebærer, på vores søsterside Arkitektpris.dk:

Læs mere om arkitekter, byggetilladelser og myndighedsbehandling her