Få hældning på et fladt tag

Problemet med fuldstændigt flade tage består i, at regnvand oftest ikke har nogen steder at løbe hen, og derfor samles der “vandpytter” på taget, som ikke forsvinder, før de fordamper. Vand kan så trænge ind i tagbelægningen og isoleringen og i værste fald føre til vandskader indeni huset også.

Derfor vælger mange i forbindelse med renoveringen af et fladt tag også at få øget hældningen på taget, så vandet kan løbe væk i fremtiden.

Sådan laves en lille hældning på et tagpaptag

Proceduren består i to elementer: nyt isoleringsmateriale ovenpå det eksisterende tag og 2 nye lag tagpap ovenpå dette.

Isoleringsmaterialet, som der anvendes, er kileskåret - den øverste overflade på isoleringsmaterialet er altså ikke vandret, men har en svag hældning, og det er herfra den nye tagflade får sin hældning.

Ønsker man ikke - eller er det ikke muligt - at anvende kileskåret isoleringsmateriale, så kan man også etablere hældningen ved hjælp af bjælker eller lister under den nye isolering. Men oftest er kileskåret isolering det foretrukne valg.

Fordele

  • Isoleringen kan oftest lægges direkte ovenpå den eksisterende belægning.
  • Opgaven er forholdsvis hurtig, nem og billig sammenlignet med andre løsninger.
  • Varmetab reduceres meget effektivt, da taget nu har to lag isolering.
  • Varmeregningen bliver billigere, og man er med til at skåne miljøet.
  • Det nye tagpap lever op til nutidens krav og kan derfor forventes at holde længere.

Større hældninger på tage

Vil man have en større hældning på taget, så bliver projektet mere kompliceret og derfor også dyrere. Her skal der nemlig en helt ny tagkonstruktion til.

Ofte vil dette involvere en arkitekt og - i tilfælde hvor du vil føje en ny beboelsesetage til dit hus - også tilladelse fra kommunen. Ved større renoveringer er det altid tilrådeligt at tjekke om der er lokalplaner og servitutter for din grund. I visse områder er der regler for, hvilken type tagbelægning du må lægge på den nye tagkonstruktion.

Tagkonstruktioner opbygges typisk i træ (et træskelet), isolering og en form for tagbelægning. Vær opmærksom på, at denne løsning er dyrere - men der kan være mange grunde til at investeringen kan betale sig.

Fordele

  • Du får større frihed med hensyn din ejendoms udseende.
  • Du kan vælge den type tagbelægning, du gerne vil have, blandt andet tagbelægningstyper, der har en betydelig længere levetid end tagpap.
  • Du har muligheden for at inddrage det nye loftsrum til beboelse (dette kræver byggetilladelse).