Få prisen på efterisolering og ny facadebeklædning her

Beregn prisen her
Trustpilot

Når du udskifter facadebeklædningen på dit hus, så skal du samtidig efterisolere facaden, hvis der kan opnås en energibesparelse, og hvis arbejdet er rentabelt.

Det vil altså sige, at hvis varmeudgiften, du kan spare, er større end udgiften til efterisoleringen, så er arbejdet rentabelt, og skal du efterisolere facaden.

Du kan beregne om arbejdet er rentabelt med denne beregner: linke

Isolering af lette ydervægge

Huse med facadebeklædning har ofte lette ydervægge, som typisk er konstrueret som træskeletvægge eller med en skalmur foran et ventileret hulrum.

Det anbefales at man som minimum opnår en isoleringstykkelse på 300 mm i ydervæggene, og 400 mm hvis man ønsker en lavenergiløsning.

Sådan udføres opgaven:

  1. Facadebeklædning/skalmur, afstandslister og vindspærre demonteres.
  2. Den eksisterende isolering tages ud og kigges efter. Dampspærren eftergås også for at sikre, at den er tæt, og udskiftes hvis den ikke er.
  3. Hvis isoleringen ikke er beskadiget indsættes igen eller udskiftes, hvis den ikke længere er i god stand.
  4. Der monteres nu endnu en dampspærre samt et nyt skelet udenpå den eksisterende isoleringen, hvori der efterisoleres med de supplerende millimeter.
  5. Nu monteres vindspærre, afstandslister og ny facadebeklædning.

Hvis facaden skal pudses op og ikke beklædes med facadeplader, så kan du læse mere om denne opgave her: Facadeisolering

Du kan søge energitilskud til opgaven

Efterisolering af facaden er en af de opgaver, som man typisk kan få energitilskud til.

Et energitilskud er et tilskud som ydes af staten via energiselskaberne for at støtte op om boligejeres ønsker om at spare på energien og varmen og gøre Danmark mere bæredygtig.

Du kan beregne energitilskud og søge direkte her.