Få aftalerne ned på skrift med gode aftalesæt

Hvis man eksempelvis skal bygge et nyt hus, vil man få brug for mange forskellige håndværkere, som hver især skal udføre hver deres del af byggeprojektet. Derudover vil man oftest også få brug for at antage flere forskellige rådgivere og konsulenter. Når man har med så mange uafhængige fagpersoner og separate byggeopgaver at gøre, mister man nemt overblikket, og misforståelser bliver hurtigt dyre.

Dertil kan det ske, selv når man har med mindre projekter at gøre, at opgavens karakter ændrer sig, at deadlines bliver overskredet eller at leverancer bliver forsinkede.

Man bør altid få alle aftaler ned på skrift, og her kan AB 92, ABT 93 og AB-forbruger komme dig til gavn.

AB 92, ABT 93 og AB-forbruger er standardiserede aftalesæt, hvorpå man kan basere sin entreprisekontrakt (kontrakten du indgår med eksempelvis din håndværker). Aftalesættene sigter efter at sikre både dig og dine håndværkere i så høj grad som muligt under og efter arbejdets udførelse.

Du kan downloade og printe AB 92 og AB-forbruger her

Hvad er forskellen mellem AB 92, ABT 93 og AB-forbruger

AB 92 står for Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder af 1992 .

ABT 93 står for Almindelige betingelser for totalentrepriser af 1993 .

Nøglen til at forstå forskellen mellem disse to kontrakter ligger i kendskabet til de forskellige roller i forbindelse med et byggeprojekt:

  • Du, som gerne vil have bygget et nyt hus, lavet en tilbygning eller en lignende opgave, betegnes som bygherren .
  • Den enkelte håndværker eller håndværksmester, som udfører den praktiske eller håndværksmæssige side af byggeprojektet, betegnes som entreprenøren .

AB 92 anvendes, når bygherren (typisk med hjælp fra en arkitekt og andre rådgivere) står for alle planer, der ligger til grund for byggeriet, eksempelvis tegninger og beskrivelser.

ABT 93 anvendes, når entreprenøren har påtaget sig en del af- eller alle de opgaver, som falder ind under planlægning, samt selve byggeriet - altså et totalt byggeprojekt eller totalentreprise.

AB-forbruger er en forenklet version af AB 92, og er udformet med henblik på forbrugere, som skal have udført en mindre byggeopgave, eksempelvis et nyt køkken eller mindre installationer.

Hvad dækker AB 92, ABT 93 og AB-forbruger

Regelsættene, som opstilles i AB 92 og ABT 93, regulerer overordnet set:

  • Både din og din håndværkers sikkerhedsstillelse før arbejdet opstartes. En sikkerhedsstillelse kan være en bank- eller sparekassegaranti, en kautionsforsikring o.l.
  • Forsikringer der skal tegnes.
  • Hvornår og hvordan arbejdsplanen skal udføres.
  • Hvordan mulige ændringer i arbejdet håndteres.
  • Hvordan man forholder sig i tilfælde af forsinkelser.
  • Proceduren omkring arbejdets aflevering.
  • Hvordan man forholder sig i tilfælde af mangler ved byggeriet.

Fordelene ved at anvende AB 92, ABT 93 og AB-forbruger

AB 92, ABT 93 og AB-forbruger er udformet med henblik på at imødekomme de oftest forekommende uoverensstemmelser, der opstår i forbindelse med et byggeri. At indgå en aftale af denne type, sikrer dig langt hen ad vejen mod at disse uoverensstemmelser opstår.

Hvis problemer alligevel skulle opstå, har du og din håndværker en klar handlingsplan, som I kan støtte jer til for at løse problemerne på den mest konstruktive måde.

Hvordan anvender jeg AB 92, ABT 93 og AB-forbruger

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er dig, der bestemmer, om I skal anvende AB 92, ABT 93 eller AB-forbruger.

Hver af de standardiserede aftalesæt gælder nemlig kun, hvis de er indgået frivilligt mellem begge parter, hvilket betyder, at du og din entreprenør skal være enige om at anvende aftalesættene.

Nogle entreprenører ønsker at anvende andre standardaftaler, eksempelvis SL 97, som er en standardaftale udarbejdet for medlemmer af Nyhusforeningen og minder meget om ABT 93. Medlemmer af Dansk Byggeri har desuden også deres egne standardaftaler.

Uanset hvilket aftalesæt der anvendes, er det vigtigt, at det fremgår tydeligt af entreprisekontrakten (den kontrakt, der er gældende for og udspecificerer alle de relevante elementer af byggeriet, eksempelvis materialer, priser, en detaljeret tidsplan mv.), hvilket aftalegrundlag der er valgt. Dermed bliver det entreprisekontrakten, der overordnet set er gældende for byggeriet.

Med andre ord aftaler du først med din entreprenør, hvilket aftalegrundlag I vil anvende, og derefter føjes denne information til din entreprisekontrakt.

Skulle arbejdets karakter ændre sig hen ad vejen, kan du og din entreprenør benytte en tillægsaftale, som du også finder sammen med AB 92, ABT 93 og AB-forbruger. Du behøver altså ikke udforme en helt ny kontrakt, hvis du eksempelvis under forløbet finder ud af, at du også gerne vil have et nyt bryggers, samtidig med at du får lavet nyt køkken. En tillægsaftale kaldes også en allonge .

Beregn prisen på dine byggeopgaver med det samme

Skal du bygge om, bygge til eller bygge nyt? Du kan med vores online prisberegnere beregne en vejledende pris på forskellige byggeopgaver, herunder også arkitektopgaver, i forbindelse med dit byggeprojekt. Prisberegningen udføres nemt og hurtigt og er helt gratis og uforpligtende.

Når du har beregnet en vejledende pris, vil du som en ekstra service blive ringet op af en af vores medarbejdere, som vil tilbyde dig at arrangere et gratis og uforpligtende møde med en eller flere fagpersoner indenfor hver faggruppe. Du er selvfølgelig velkommen til at takke nej til dette, når du ringes op. Fagpersonen vil under mødet vejlede dig om dit byggeprojekt og give dig et endeligt tilbud på din opgave.

Alle prisberegnere - beregn din vejledende pris på kun to minutter

Falder din opgave udenfor vores prisberegneres kategorier, eller foretrækker du at beskrive din opgave med egne ord, har du muligheden for at beskrive din opgave i vores online formular. Herefter vil en af vores medarbejdere snarest muligt ringe dig op, vejlede dig og tilbyde dig et møde med en lokal fagperson, som er kompetent til at løse din opgave.

Beskriv din opgave her