Sådan beregner du prisen på din kloakopgave

Beregn prisen her
Trustpilot
  1. Vælg opgaven, som du gerne vil have en pris på, eksempelvis ‘Omfangsdræn’.
  2. Vælg nu de supplerende oplysninger, eksempelvis dybde eller anlægstype.
  3. Indtast opgavens mål og/eller kompleksitet.
  4. Klik på ‘Beregn Prisen’, og indtast dine kontaktoplysninger.
  5. Du modtager nu din vejledende pris pr. mail.

Vores prisberegner er gratis og helt uforpligtende at anvende, og du må gerne beregne flere priser.

Oversigt over opgavetyperne

Omfangsdræn og isolering af kælderydervægge: Har man problemer med kulde og fugt i kælderen, så kan dette typisk afhjælpes med et omfangsdræn og isolering af kældervæggene udefra. Et omfangsdræn er et drænrør, der graves ned rundt om huset og leder fugt og regnvand væk fra kældervæggene. Når der er gravet ud om huset, vælger man typisk også at isolere kælderydervæggene udefra, da dette giver den bedste løsning, hvis man gerne vil have en varm og tør kælder.

Faskine: En faskine kaldes også et nedsivningsanlæg og anvendes til at bortskaffe regnvand fra taget. Faskinen graves ned under terræn - eksempelvis i haven under græsplænen - og regnvand fra taget ledes hertil og opbevares i faskinen, indtil det siver ned i jorden. Faskiner byder på en række fordele, heriblandt aflastningen af kloaksystemet.

Kloakering: Er der et afløb i en bygning, så skal der også være et kloaksystem. Kloaksystemet leder spildevand og evt. regnvand fra husets afløb og toiletter til den offentlige kloakledning ude i vejen. Separatkloakering består i, at man etablerer en ny kloakstreng, så det er muligt at adskille spildevand og regnvand. Kloakering skal altid udføres af en autoriseret kloakmester og er aldrig gør-det-selv-arbejde.

Nedløbsbrønd: Nedløbsbrønd er placeret ved foden af nedløbsrør og leder vandet fra tagrender og nedløbsrør til kloaksystemet eller faskinen. Nye nedløbsbrønde kan etableres, hvis man eksempelvis bygger en tilbygning eller flytter et nedløbsrør.

Inspektionsbrønd: En inspektionsbrønd er et adgangspunkt til dit kloaksystem, der gør, at man ikke behøver grave rør op, hvis kloakken skal inspiceres. En inspektionsbrønd kan eksempelvis placeres ved skellet, og herfra kan man føre et kloakkamera igennem hele kloaksystemet for at finde brud eller skader.

Rensningsanlæg til spildevand: Bor man på landet, så kan det være for dyrt eller upraktisk at tilslutte sig det offentlige kloaksystem. I sådanne tilfælde kan man etablere et minirensningsanlæg på egen grund, der renser spildevandet på samme måde som offentlige rensningsanlæg.

Gulvafløb i villaer: Både ifm. nybyggeri og renoveringer kan det være relevant at etablere nye afløb, eksempelvis ifm. et nyt badeværelse, bryggers, køkken eller lignende. Denne opgave skal en kloakmester udføre.

TV-inspektion af kloak: Fungerer kloakken ikke som den skal, så kan en tv-inspektion hjælpe dig med at finde grunden. Et fjernstyret kamera kortlægger og inspicerer kloaksystemet, så man kun behøver grave op, der hvor problemet er.

Kloakrensning: Når der lugter dårligt fra kloakken, eller når afløbet stopper, så kan en kloakrensning hjælpe. Kloakrensninger foregår v.h.a. en spuleslange, der spuler kloakrøret rent og fjerner tilstopninger.

Højvandslukke og tilbageløbsstop: Når det regner kraftigt, så har det offentligt kloaksystem af og til svært ved at følge med, og så presses spildevand og regnvand tilbage i husets kloaksystem og op gennem afløb. Højvandslukker og tilbageløbsstop er en slags ventiler, der lukker afløbet til, når vandet løber den forkerte vej gennem kloakrørene.

Find flere oplysninger på Kloakpris.dk

Vil du gerne vide mere om kloakering og kloakopgaver, så kan du finde flere informationer på vores temaside Kloakpris.dk.

Besøg Kloakpris.dk - Klik her