Arkitekten er din rådgiver, idémand og kunstner

Vil du gerne vide, hvad arkitektbistand koster, så prøv med fordel vores online prisberegner her.

Her kan du tilrette din prisberegning, så du får den kombination af arkitektopgaver, som er relevant i din situation, og du får prisen pr. mail med det samme - helt gratis og fuldstændigt uforpligtende!

Arkitekten er din kunstner under idéfasen

Under idéfasen, hvor du og arkitekten diskuterer dine ønsker og drømme, er arkitektens primære rolle at finde en smuk løsning, der samtidig er praktiske mulig.

Arkitekten sammenfatter dine ønsker til projektet i det, der kaldes et skitseforslag. Et skitseforslag består af de mere kunstneriske tegninger af den nye tilbygning, ombygning eller nybyggeriet. Typisk er der tale om en eller flere enkle, farvelagte tegninger af huset set udefra og en plantegning, der viser forholdene indenfor.

Skitseforslaget bruges som et udgangspunkt for byggeriet. Det bruges ikke under selve byggeriet - de mere tekniske tegninger udarbejdes derimod senere med udgangspunkt i de løsninger, som du og arkitekten har fundet frem til under idé- og skitsefasen.

Arkitekten kan hjælpe når du skal søge byggetilladelse

Alle byggerier, der involverer udvidelse af beboelsesareal, nybyggeri og tilbygninger, kræver, at man søger tilladelse hos kommunen, før byggeriet påbegyndes.

Kommunen skal have tegninger og beskrivelser, der viser, præcist hvilke ændringer der foretages, hvor langt der er til skel, hvor højt, bredt og stort byggeriet er og meget mere. Vælger du at antage arkitekten til denne del af projektet også, så får du hjælp til at søge om byggetilladelse - dette kaldes også myndighedsbehandling.

Arkitekten udfærdiger de tegninger og beskrivelser, du får brug for, når du skal søge om byggetilladelse, dispensationer og lignende. Dette kan ofte være en af de mere komplicerede processer, så mange boligejere og bygherrer vælger at få professionel bistand til dette.

Arkitekten kan forberede projektet til tilbudsindhentning

Når du har med et stort byggeprojekt at gøre, så vil du i langt de fleste tilfælde få brug for flere forskellige fagpersoner til at udføre forskellige opgaver.

Eksempelvis vil du, hvis du vil bygge en ny tilbygning, få brug for en murer til opmuring, en tømrer til montering af gulve, tag og vinduer, en elektriker til el-installationer osv.

Arkitekten kan forberede tegninger og beskrivelser, der i detaljer viser præcist, hvad der skal laves, installeres, indkøbes og monteres. På baggrund af disse kan håndværkere, leverandører og installatører afgive præcise tilbud på opgaverne. Dette kaldes hovedprojektet eller projekteringen.

Tilbudsindhentningen er en vigtig del af byggeprojektet, da det er disse sammenlagt, der afgører, hvor meget hele projektet kommer til at koste. Projekteringen indeholder desuden en tidsplan, der viser, hvornår byggeriet kan stå færdigt.

Arkitekten kan føre tilsyn med byggeriet

Selve byggeriet er oftest den del, der tager længst tid og er mest stressende for boligejeren eller bygherren. Det er nemlig vigtigt, at tidsplaner overholdes, at leverancer ankommer til tiden, og at alle forstår hinanden.

Det er de færreste byggerier, der forløber helt smertefrit og uden komplikationer. Oftest vil man skulle holde øje med flere forskellige delopgaver og -leverancer, tale med en masse forskellige fagfolk og generelt holde overblikket over hele projektet. Misforståelser er ikke ualmindelige.

Når en arkitekt fører tilsyn med byggeriet, så har du kun 1 person, som du behøver have med at gøre. Arkitekten er nemlig den, der sørger for at alt forløber som det skal, finder løsninger på problemer og holder øje med tidsplanen.

Du bestemmer selv hvor meget du vil involvere arkitekten

Der er ingen lovkrav, der siger, at en arkitekt skal tage del i dit byggeprojekt, ligesom der heller ikke er noget i vejen for, at du udfører størstedelen af byggeopgaverne selv - det er bare i langt de fleste tilfælde en god idé at lade eksperterne tage sig af de vigtige opgaver.

At antage en arkitekt er en investering. Hvis du eksempelvis skal have bygget et nyt hus på en grund, du har købt, vil en arkitekttegnet villa være langt mere værdifuld i det lange løb end standard- eller typehuse.